Miniature porcelain houses - littlehouses.cz

Nákupní košík

S024 - Chrám Matky Boží před Týnem

Kód produktu: S024
Dostupnost: 2 ks
Rozměry: 17.50cm x 24.50cm x 28.50cm

Cena: 8900 Kč

- +

Chrám z porcelánu:
Máte před sebou obrázky detailně propracované repliky skutečného chrámu. Jde o velmi věrně zpracovaný kus. Je to ručně vytvořený porcelánový model pražského chrámu, který patří k těm nejznámějším. Naše porcelánové chrámy jsou součástí modelové řady, která obsahuje přes 80 pražských domů. Z nich lze sestavit Staroměstské náměstí, Zlatou uličku nebo například část Malé Strany. 

Jak vzniká:
Základní model je vyrobený v měřítku podle skutečné předlohy. Pak je komplikovaným způsobem převeden do formy, z které získáme odlitím porcelánové hmoty jednotlivé díly. Po sestavení, retuši, usušení a vypálení, začne znovu pečlivá a detailní retuš. Následuje ruční malování, několik vrstev glazury a další výpal (1200°C). Pak přichází finální dekor a znovu výpal v peci. Jde o unikátní a propracovanou techniku tvorby modelů s tématem historických chrámů. Výsledek máte před sebou…

Co je cílem:
Naší snahou je zachytit krásu architektury v otisku keramické hlíny, přenést kousek poezie staré Prahy do Vašich domovů. Sestavy celých ulic i jednotlivé kusy našich modelů mají doma milovníci staré Prahy u nás v Čechách, ale i cestovatelé z celého světa. Je to pěkná a hodnotná upomínka na návštěvu Čech a Prahy.

Předlohou modelu je Chrám Matky Boží před Týnem, který najdete na adrese:
Staroměstské náměstí, 110 00 Praha 1, Česká republika

Historie chrámu Matky Boží před Týnem:
Kostel Matky Boží před Týnem se nachází na Starém Městě pražském v blízkosti Staroměstského náměstí. Jeho západní průčelí tvoří jednu z nejznámějších dominant Prahy. Původně románský kostel byl ve třináctém století přestavěn do gotické podoby. Do současné podoby se kostel začal přestavovat až o sto let později. Na této přestavbě do stylu vrcholné gotiky se podílelo mnoho významných stavitelů jako Matyáš z Arrasu nebo Petr Parkléř. Celá stavba chrámu kupříkladu dominantní osmdesátimetrové věže, probíhala až do roku 1511. V dobách husitských revolucí se stal chrám náboženským centrem příznivců Jana Husa. Po Bitvě na Bílé Hoře však znovu připadl do správy katolíků. Prodělal také dva mohutné požáry. První v roce 1679 a druhý v roce 1819 kdy požár postil i dominantní věže. Škody byli rozsáhle neboť byli poničeni krovy věží i celého západního štítu. Krovy byli nahrazeny až v roce 1836. V polovině 19. století proběhlo mnoho úprav. Například byla odstraněna omítka, která pokrývala část fasády. Kostel tak dostal nepůvodní vzhled opukového kamene, který známe dnes. Chrám je vystavěn z neomítaných kamenných kvádrů, plastické články architektury a sochařská výzdoba jsou tesány z místní opuky. Jde o gotickou architekturu s dispozicí trojlodní baziliky s dvojicí věží v západním průčelí, s trojchórovým řešením východního závěru a s převážně barokním mobiliářem. Dvojice věží je zakončena bohatě zdobenými převýšenými pozdně-gotickými osmibokými helmicemi, které jsou doplněny ochozem, čtveřicí nárožních vížek a ještě navíc pročleněny zhruba v polovině své výšky další čtveřicí vysazených ozdobných vížek. Mezi věžemi je sevřen bohatě zdobený, řadou fiál vrcholící gotický štít obsahující barokní reliéf Madony.


Kvalita a obal:
Modely jsou miniaturami reálných staveb. Klademe velký důraz na kvalitu a detail zpracování našich výrobků. Chrám je ručně vytvořený z porcelánu a ručně malovaný, proto se mohou jednotlivé kusy mírně lišit velikostí a odstínem barvy. Každý kus je originální a jedinečný. Balíme je do ručně vyráběných a plně recyklovatelných kartonových krabiček. Sady a významnější kusy máme obvykle v dárkových krabičkách s průhledem.

P.S.
Tradičními zákazníky jsou obyvatelé našeho Starého kontinentu. Často posíláme naše chrámy až do USA a Kanady. Putují také do Asie, nejvíce se líbí v Japonsku a Jižní Koreji. Máme radost, když se rozjedou do světa, ale stejně tak, když potěší našince.