Miniature porcelain houses - littlehouses.cz

Nákupní košík

Staré Město pražské

Staré Město bylo původně obchodním centrem, které leželo na křižovatce dvou důležitých obchodních cest. Tímto střediskem společenského i stavebního ruchu bylo tržiště, navštěvované obchodníky ze všech koutů země obestavěné kamennými domy měšťanstva. Z obchodního osídlení vzniklo románské město. K většímu rozvoji došlo ve 13. století za vlády krále Václava I., kdy se románské osídlení změnilo v ranně gotické opevněné město.
Po požáru v roce 1316 se nadále stavěly pouze kamenné domy, které byly označovány různými domovními znameními. V té době došlo opět k navýšení úrovně ulic navezením písku proti povodňovému stoupání řeky Vltavy. Dlažba dnešního Staroměstského náměstí ukrývá části románských a raně gotických domů proměněných ve sklepy pozdějších staveb. Dnes je známo 70 takových zachovalých domů.
Od 14. století význam Starého města vzrůstal. V roce 1338 povolil Jan Lucemburský pražským měšťanům zřídit radnici a tím jim přiznal jistou samostatnost. Za Karla IV. se Praha stala poprvé hlavním městem Svaté říše římské a tím i nejdůležitější evropskou metropolí. Po založení Nového Města pražského se nadále nazývá Staré město. Centrem Starého Města je nynější Staroměstské náměstí se Staroměstskou radnicí a orlojem. Symbolem Starého Města je chrám Nanebevzatí Panny Marie před Týnem, krátce Týnský chrám. Jedná se již o třetí kostel na tomto místě. Domy, stojící nyní před kostelem jsou starší, než kostel sám. Týnský dvůr neboli Ungelt, který se nachází za kostelem, byl celnicí a hotelem pro zahraniční kupce, kteří do Prahy přijeli za obchodem.
Staré Město má všeobecně hodně kostelů, které patřily většinou k přilehlým klášterům, pocházejících většinou ze středověku. Staré Město bylo převážně městem patriciů, proto zde nenalézáme tolik šlechtických paláců, jako na Malé Straně. Na Staroměstském náměstí stojí jediný palác, palác Kinských, je zde ovšem celá řada měšťanských domů. Velmi důležité je také Karolinum, centrum Univerzity Karlovy ze 14. století, dále první kamenné divadlo ve městě a zároveň také jedno z nejstarších divadel v Evropě – Stavovské divadlo, kde se odehrály některé premiéry oper W. A. Mozarta a kde byl mezi lety 1813 – 1816 šéfdirigentem Carl Maria von Weber. Za zmínku stojí také Klementinum a další významné barokní stavby. Tvář Starého Města byla výrazně zasažena asanací Josefova, židovské čtvrti severně od Staroměstského náměstí. Z několika set domů zbořených na konci 19. století zůstalo zachováno jen velmi málo staveb. Několik kostelů a synagog je tak dnes obklopeno novými vysokými činžovními domy. Další části Starého Města zůstaly zachovány a jsou renovovány pod dozorem Památkové péče.


Zobrazit:
Třídit podle:
S052 - Staroměstská mostecká věž Karlova mostu

3500 Kč

- +

Máme skladem

S053 - Pražská Prašná brána

3300 Kč

- +

Máme skladem

S051 - Hotel Paříž v Praze

2900 Kč

- +

Máme skladem

S065 - Dům U Červené boty

790 Kč

- +

Máme skladem